Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Misja

Z duchem czasu, a jednocześnie z poszanowaniem europejskiej tradycji akademickiej

Tradycje akademickie zobowiązują, ale też mobilizują do działania. W obliczu recesji demograficznej misją naszej Uczelni powinien być transfer wiedzy do biznesu. Ten trzeci filar kultury organizacyjnej uniwersytetu stanowi współczesne dopełnienie humboldtowskiego modelu jedności nauki i edukacji.

Rolą uniwersytetu jest kształtowanie przyszłych elit – ludzi odpowiedzialnych, kreatywnych liderów o rozległych horyzontach, budujących trwałe więzi ze społecznością lokalną. By ten ambitny cel osiągnąć, trzeba promować postawy proaktywne i pobudzać rozwój przedsiębiorczości.

dalej
Nowoczesna wizja uczelni – uniwersytet trzeciej generacji

Wizja

Nowoczesna wizja uczelni –
– uniwersytet trzeciej generacji

Chciałbym, aby nasz Uniwersytet stał się Uniwersytetem trzeciej generacji – uczelnią, która umiejętnie połączy rolę edukacyjną, badawczą z wdrażaniem innowacji i współpracą z biznesem.

dalej
Nie zaklinam rzeczywistości. Działam!

Strategia

Nigdy nie rezygnuję …
Nie zaklinam rzeczywistości. Działam!

Od ponad 35 lat jestem związany z naszą Uczelnią – najpierw jako student, potem jako pracownik naukowy i dziekan. Przez wiele lat aktywnie uczestniczyłem w procesach jej przekształceń.

dalej